StereoUkraine [#032] Камера Наблюденія # Fontaliza

КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ Гурт «Камера Наблюденія» («КН») від­носно новий — був ство­ре­ний у 2018 у місті Харків. Але але скла­даєть­ся з вже досвід­че­них музи­кан­тів, що мають без­по­се­ред­нє від­но­шен­ня до таких музич­них про­ек­тів, як «Urbanistan», «Shklo», «Жадан і Собаки». За пер­ший рік … Read More

Поделиться: