StereoUkraine [#037] WWWAAAVVVEEE # ТИМПАЧЕ

WWWAAAVVVEEE  WWWAAAVVVEEE – про­ект, що був ство­ре­ний два­дця­ти­од­но­річ­ним музи­кан­том на ім‹я Володимир Мажора. Саунд містить в собі жан­ри нео-соул, синт-поп та дарквейв. Рік засну­ван­ня про­ек­ту — 2017. У 2018 у WWWAAAVVVEEE вий­шов син­гл «Machine» — на лей­б­лі Vidlik. Його зас­нов­ни­ка­ми, … Read More

Поделиться:
StereoUkraine [#036] Vidlik # Atomic Simao  

VIDLIK Гурт VIDLIK був зас­но­ва­ний 28 лип­ня 2018 у Запоріжжі У верес­ні 2018 у VIDLIK вий­шов їхній пер­ший син­гл —  «Стрибай у вир до мене». Після дебют­но­го син­глу гурт одра­зу почав пра­ц­ю­ва­ти над своїм пер­шим дов­го­гра­ю­чим запи­сом. Склад: Віталій Дем’яненко … Read More

Поделиться:
StereoUkraine [#033] Karna # The Unsleeping

KARNA Гурт KARNA був ство­ре­ний у 1997 році в Івано-Франківську. Склад: Влад Ярун — про­дюсінг, гіта­ра Олексій Ярош — вокал Павло Корсун — бас-гітара Олег Білоус – удар­ні У 2003 вий­шов їхній дебют­ний аль­бом — “Летимо”. У 2010 колек­тив KARNA пре­зен­ту­вав одной­мен­ний лонг­плей «KARNA». у 2017 дві … Read More

Поделиться:
StereoUkraine [#025] Omana # Zerno

OMANA Sci-fi рок гурт з Києва. Виник у 2016 році. Це про­ект Олексія Богомольного — зас­нов­ни­ка Vivienne Mort — та екс-гітариста гур­ту «Холодне Сонце». У онов­ле­ний склад OMANA увій­шли бас-гітарист та бара­бан­щик, які рані­ше гра­ли разом в коман­ді OSTRIV. Зараз … Read More

Поделиться:
STEREOBAZA#345

STEREOBAZA#345/Stereoigor: интер­вью с UNKLE. Editors, Hindu (ua), AC/DC, Metallica Читайте / слу­шай­те так­же экс­клю­зив­ное интер­вью Stereoigor с Джеймсом Лавеллом, осно­ва­те­лем деген­дар­но­го про­ек­та UNKLE и рекорд-лейбла Mo’Wax:

Поделиться:
1 2 3 4 7