STEREOBAZA#345

STEREOBAZA#345/Stereoigor: интер­вью с UNKLE. Editors, Hindu (ua), AC/DC, Metallica Читайте / слу­шай­те так­же экс­клю­зив­ное интер­вью Stereoigor с Джеймсом Лавеллом, осно­ва­те­лем деген­дар­но­го про­ек­та UNKLE и рекорд-лейбла Mo’Wax:

Поделиться:
StereoUkraine [#023]: HINDU # Людська Подоба

HINDU HINDU — псев­донім, що «при­хо­вує» киян­ку Таню Янковську, Це такий, як вона сама каже, «DIY-one-man-band». Якщо бути більш точ­ни­ми — «DIY-one-woman-band», що пра­ц­ює в режи­мі пов­ної авто­ном­но­сті. Таня скла­дає та запи­сує свої мрій­ливі та мелан­хо­лій­ні піс­ні само­стій­но у домаш­ній студії та … Read More

Поделиться:
STEREOBAZA#188

2015-11-25 Craig David, Hindu, M.I.A., RÜFÜS, Tricky / Skilled Mechanics, Secret Avenue, Arca, WhoMadeWho: Tomas Barfod, Lydmor & Bon Homme Прослушать и ска­чать мож­но ЗДЕСЬ. Для ска­чи­ва­ния без реги­стра­ции нажми­те на крас­ную стрел­ку спра­ва и закрой­те всплы­ва­ю­щее окно, пред­ла­га­ю­щее реги­стра­цию.

Поделиться: