StereoUkraine [#031] The Anchor Stones # OY Sound System


THE ANCHOR STONES

Гурт The Anchor Stones був зас­но­ва­ний у 2015-му році.

З люто­го 2018 гурт грає в ново­му скла­ді:
Олександр Бездєнєжних — вокал,гітара,бас-гітара
Сергій Бездєнєжних — гітара,бас-гітара
Віталій Завгородний — удар­ні

У трав­ні 2018 The Anchor Stones випу­сти­ли дебют­ний син­гл VIBE

Наступний син­гл «Heaven’s Clothes» вий­шов у верес­ні 2018,
В люто­му 2019 на цей син­гл The Anchor Stones пре­зен­ту­ва­ли кліп, що був зня­тий нажи­во під час кон­цер­ту.

Реліз дебют­но­го ЕР з влуч­ною назвою “Punto de Partida” («Відправна точ­ка») від­був­ся 14 січ­ня 2019.

YouTube видео

 

OY  SOUND SYSTEM

OY Sound System (OYSS) – Проект, що був зас­но­ва­ний у 2012 році у Києві Марком Галаневичем (вокал) та його бра­том Тарасом (вокал, саунд­про­дю­синг)

Унікальне зву­чан­ня ство­рює мікс з українсь­ко­го фольк­ло­ру, даб­сте­пу, CDM, попу і електро-року.

Перший аль­бом «Attention! Attention!», вий­шов у серп­ні 2017 року. Він за вер­сією «Karabas.Live» став най­к­ра­щим аль­бо­мом року

Наразі кон­церт­ною осно­вою колек­ти­ву є Тарас Галаневич і вокаліст­ка Вікторія Родько, що при­єд­на­ла­ся до гур­ту OY Sound System три роки тому.

Гурт висту­пав в Україні та закор­до­ном, є учас­ни­ком таких фести­валів як «Атлас Вікенд», «Джаз Коктебель», «ГогольФест», «Республіка», «Гедонізм» та інших.

YouTube видео

 

Дивиться / слу­хай­те / читай­те інтерв’ю Stereoigor:

Поделиться: