StereoUkraine [#030] Misha Propal # Kurs Valüt

MISHA PROPAL


Misha Propal — це соль­ний про­ект кия­ни­на Михайла Бурлакова, колиш­ньо­го учас­ни­ка гур­ту Lady Junk.

Після роз­па­ду Lady Junk у верес­ні 2018-го, як мізантроп-відлюдник, Михайло роз­по­чав соль­ний про­ект у фор­маті one-man-band.

Як і матеріал остан­ньо­го аль­бо­му Lady Junk, тре­ки запи­су­ють­ся та зво­дять­ся на домаш­ній студії арти­ста. Сольний про­ект Misha Propal три­має курс на від­хи­лен­ня від інді-року та екс­пе­ри­мен­тує з таки­ми жан­ра­ми, як хаус та глітч-хоп.

Похмура ліри­ка допов­нюєть­ся мінор­ним елек­тро­ни­кою аран­жу­ван­ням, але все ж таки струк­ту­ра і пода­ча ком­по­зи­цій мають більш-менш рок-основу. На лайв-виступах про­ек­ту Misha Propal пла­нуєть­ся залу­ча­ти сесій­них бара­бан­щи­ка та баси­ста.

Misha Propal також ство­рює ремік­си на ком­по­зи­ції моло­дих українсь­ких вико­нав­ців.

 

YouTube видео

 

 

KURS VALÜT

Гурт Kurs Valüt був зас­но­ва­ний Євгенем Гордєєвим у 2017 році у місті Дніпро.
Концепція – спро­ба пере­ос­ми­слен­ня сінтв-вейв спад­щи­ни ХХ сторіч­чя.
Гурт не запе­ре­чує від­сут­ність емо­цій­ної скла­до­вої у своїй музи­ці.

Склад:
Костянтин Балакін — син­те­за­то­ри
Євген Гордєєв — вокал
Євген Касьян — ритм-секція та від­жеінг

У Листопаді 2018 гурт Kurs Valüt пре­зен­ту­вав свій дебют­ний лонг­плей «VESELO».

YouTube видео

Оформить бесплатную подписку на первый аудио журнал тут:

 

Первый аудио жур­нал STEREOBAZA транс­ли­ру­ет­ся еже­не­дель­но в эфи­ре Просто Ради.О (Чт, 18:00 + повто­ры Сб, 16:00 и Вс 11:00). Также аудио жур­нал досту­пен в виде под­ка­стов на плат­фор­мах iTunesMixcloudPromoDJ:

1) PromoDJ (+ мож­но ска­чи­вать бес­плат­ноhttp://promodj.com/stereoigor

2) iTunes https://itunes.apple.com/ua/podcast/stereoigor/id1126871780

3) Mixcloud https://www.mixcloud.com/stereobaza/

и в зву­ко­вом раз­де­ле дан­но­го сай­та – stereobaza/AUDIO.

 

Наш телеграм-канал t.me/STEREOBAZA

 

 

Слушайте / читайте / смотрите также эксклюзивные интервью:

Разговор по душам с Tricky: о само­убий­стве мате­ри, про­бле­мах с зако­ном  ухо­де из Massive Attack

 

Берлинское интер­вью Stereoigor с Й.Арбайтом / Einstürzende Neubauten “Работать с Ником Кейвом — одно удо­воль­ствие”

 

“Выездное” интер­вью Stereoigor с Alt‑J:

Поделиться:
Поделиться: