EverGREEN: 1 Сезон, Eпізоди ##01—20

Як відо­мо, гар­на піс­ня має кру­то зву­ча­ти навіть в аку­сти­ці. Stereoigor у ефірі Просто Радіо про­вів аку­стич­ний краш-тести най­ві­до­мі­ших світо­вих хітів. EverGREEN 2020 by Stereoigor — episode# 01 Depeche Mode EverGREEN 2020 by Stereoigor — episode# 02 Editors   EverGREEN … Read More

Поделиться: