StereoUkraine [#037] WWWAAAVVVEEE # ТИМПАЧЕ

WWWAAAVVVEEE 

WWWAAAVVVEEE – про­ект, що був ство­ре­ний два­дця­ти­од­но­річ­ним музи­кан­том на ім‹я Володимир Мажора.

Саунд містить в собі жан­ри нео-соул, синт-поп та дарквейв.
Рік засну­ван­ня про­ек­ту — 2017.
У 2018 у WWWAAAVVVEEE вий­шов син­гл «Machine» — на лей­б­лі Vidlik. Його зас­нов­ни­ка­ми, нага­дає­мо, є Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Фалатов (The Maneken).

У трав­ні 2019 від­був­ся реліз аль­бо­му «3.0» та відео­кли­пу «Code».
Автор про­ек­ту Володимир Мажора — ком­по­зи­тор, автор вір­шів та саунд­ро­дю­сер — почав свої музич­ні екс­пе­ри­мен­ти в три­на­дця­ти­річ­но­му віці.

«Альбом 3.0» — на дум­ку музи­кан­та, це «футу­ри­стич­на подо­рож, де кожен трек — ода про­гре­су, його впли­ву на сус­піль­ство».

YouTube видео


ТИМПАЧЕ

 

Гурт ТИМПАЧЕ був зас­но­ва­ний у 2015 році у Києві.

Склад:
Вова Колотуша- вокал
Орест Григорець — гіта­ра
Максим Горовий — бас
Артем Морий – удар­ні.

Перший кліп гур­ту — «ПОДОЛ» — вий­шов у 2017. У тому ж році гурт висту­пив на дні народ­жен­ні студії ІСТОК.

У 25 верес­ня 2019 гурт випу­стив пер­ший син­гл зі сво­го аль­бо­му «23»: «ПТАХИ». Реліз аль­бо­му від­був­ся 18 жовтня 2019.

Платівку було запи­са­но у студії зву­ко­за­пи­су «ЗвукоЦех», а саунд-продюсером аль­бо­му став Денис Ямбор відо­мий по робо­ті з Мачете, Друга Рiка, Dakh Daughters і інши­ми арти­ста­ми.

ТИМПАЧЕ висту­па­ли на фести­ва­лях Gogol Fest, Play Music Stop Violence і Kiev Vegan Boom; в одесь­ко­му клубі «Шафа» та хар­ківсь­ко­му Fat Goose Pub.

 

YouTube видео

 

 

Слухайте / читай­те також інтерв’ю Stereoigor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А також особ­ли­ве, дабл-інтерв’ю з Sparks та Franz Ferdinand:

 

 

Поделиться: