StereoUkraine [#001]: Robots Don’t Cry # Say It Loud!

Ще у 2015 у STEREOBAZA «виз­рі­ла» спе­ціалі­зо­ва­на руб­ри­ка StereoUkraine. Актуальні події та яви­ща нової українсь­кої музич­ної сце­ни ста­ли оформ­лені в окре­мий розділ пер­шо­го аудіо жур­на­лу. Сучасна українсь­ка музи­ка про­до­в­жує роз­ви­ва­ти­ся як якіс­но, так і кіль­кіс­но, тому руб­ри­ка вже не може … Read More

Поделиться: