StereoUkraine [#001]: Robots Don’t Cry # Say It Loud!

Ще у 2015 у STEREOBAZA «виз­рі­ла» спе­ціалі­зо­ва­на руб­ри­ка StereoUkraine. Актуальні події та яви­ща нової українсь­кої музич­ної сце­ни ста­ли оформ­лені в окре­мий розділ пер­шо­го аудіо жур­на­лу. Сучасна українсь­ка музи­ка про­до­в­жує роз­ви­ва­ти­ся як якіс­но, так і кіль­кіс­но, тому руб­ри­ка вже не може вмі­сти­ти в себе бага­то з того, що вар­те ува­ги слу­ха­чів «Просто Раді.О». Отже, з 26 верес­ня 2017 StereoUkraine доступ­на також у ново­му форм-факторі, як окре­мий куль­тур­ний про­ект про #сучукр­муз. Перший випуск тако­го куль­тур­но­го проекту-розширення – про гур­ти  Robots Don’t Cry (Київ) та Say It Loud! (Львів).

Далі, звіс­но, буде. Stay tuned.


ROBOTS DON’T CRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський гурт Robots Don’t Cry з’явився у 2005 році
Цікавий факт: за 12 років у скла­ді групи змі­ни­ло­ся вже 10 бара­бан­щи­ків та баси­стів, а ось вокал і гіта­ри зали­ша­ють­ся незмін­ни­ми з дня засну­ван­ня колек­ти­ву.
Зараз це квар­тет:
Володимир Богуш («Грег») —  вокал, гіта­ра
Юрій Настоящий («Цукат») — гіта­ра, бек-вокал
Сєва Го́тчиев — бара­ба­ни
Анонімний бас-гітарист

Дискографія  нара­хо­вує 4 аль­бо­ми, 6 син­глів і кіль­ка збірок цих самих син­глів та пісень, що не ввій­шли в номер­ні аль­бо­ми.
Robots Don’t Cry  віді­гра­ли на літ­ніх фести­ва­лях Atlas Weekend, ГогольFest та інших.
Свій пер­ший украї­но­мов­ний трек, який хлоп­ці не вклю­чи­ли до попе­ред­ньо­го аль­бо­му Robots Don’t Cry, музи­кан­ти у 2017 вирі­ши­ли пре­зен­ту­ва­ти як син­гл.

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

SAY IT LOUD! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Say It Loud — гурт з міста Львова. Був ство­ре­ний у 2015 році трьо­ма музи­кан­та­ми, чиї попе­ред­ні музич­ні про­ек­ти не увін­ча­ли­ся дов­гим успі­хом.

Гурт Say It Loud! зазнав бага­то змін як скла­ду (тепер в про­ек­ті шість учас­ни­ків), так і сти­лю. Цікавою рисою є при­сут­ність у про­ек­ті двох дів­чат: вокаліст­ки і бара­бан­щи­ці.

Склад:
Катя Луцева — вокал
Дмитро Вдовін — гіта­ра
Віктор Гарбарук — гіта­ра
Назар Турко — клавіш­ні
Андрій Кущ — бас гіта­ра
Альона Коваленко — удар­ні

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

Поделиться: