StereoUkraine [#001]: Robots Don’t Cry # Say It Loud!

Ще у 2015 у STEREOBAZA «виз­рі­ла» спе­ціалі­зо­ва­на руб­ри­ка StereoUkraine. Актуальні події та яви­ща нової українсь­кої музич­ної сце­ни ста­ли оформ­лені в окре­мий розділ пер­шо­го аудіо жур­на­лу. Сучасна українсь­ка музи­ка про­до­в­жує роз­ви­ва­ти­ся як якіс­но, так і кіль­кіс­но, тому руб­ри­ка вже не може … Read More

Поделиться:
Стартует культпроект StereoUkraine о новой украинской музыке

С 26 сен­тяб­ря 2017 на Просто Ради.О стар­ту­ет куль­тур­ный про­ект о новой укра­ин­ской музы­каль­ной сцене StereoUkraine. С 2015 обзор акту­аль­ных собы­тий и явле­ний оте­че­ствен­ной музы­ки офор­мил­ся в виде одно­имён­ной еже­не­дель­ной руб­ри­ки StereoUkraine в аудио жур­на­ле STEREOBAZA, кото­рый был создан в … Read More

Поделиться:
STEREOBAZA#243

Alphaville,The Prodigy + Sleaford Mods, Mr.Kitty, Britney Spears x S4LEM, Ariel Pink, Grandaddy, Say It Loud! (ua), My Chemical Romance, Bråves

Поделиться: