«50 Світових Прайм-альбомів 2021» — спецпроект на Просто Раді.О

Прайм, як відо­мо, озна­чає кра­щий.
Від вишу­ка­но­го нью­со­улу — до екс­пе­ри­ен­таль­но­го інді-попу.
Від ста­діон­но­го денс-року — до трен­до­во­го хіп-хопу.
50 най­к­ра­щих лонг­плеїв року різ­ні.
Але всі вони — Прайм.

Торгівельна мар­ка PRIME пре­зен­тує свят­ко­вий спец­про­ект «50 світо­вих Прайм-альбомів 2021».

З 10 по 14 січ­ня 2022 —  щод­ня, щого­ди­ни на Просто Раді.О ми під­во­ди­мо музич­ні під­сум­ки з най­к­ра­щи­ми лонг­пле­я­ми року: прайм-альбомами світо­во­го кла­су.
Лонгплеями, що визна­чи­ли зву­чан­ня 2021 року.

50 епізодів спец­про­ек­ту «50 Світових Прайм-альбомів 2021» вихо­дять у ефір Просто Раді.О про­тя­гом 5 днів, по 10 випусків щод­ня.

Партнер про­ек­ту — PRIME™.

 

СЛУХАЙТЕ ТАКОЖ:

Поделиться: