BACK for GOOD. Ретроспектива 2011—2022

Багато хто з нас “виму­шені” зай­ма­ти­ся спра­ва­ми, що поси­лю­ють нашу краї­ну.

Та наб­ли­жа­ють пере­могу України.

Тим не менш, зараз вирі­ши­ли трош­ки (при­єм­но) пово­ру­ши­ти бек-каталог.
Пригадати, про що Stereoigor роз­по­ві­дав в аудіо жур­налі (і не тіль­ки) з почат­ку його ство­рен­ня, з 2011 до остан­ньо­го дня перед вторг­нен­ням дре­со­ва­них орків 24 люто­го 2022.

Кого за понад 10 років від­кри­ва­ла STEREOBAZA.

Відкривала з май­бут­ніх на той час ультра-модних музич­них героїв для слу­ха­чів в Україні та світі.
Так сам собою з’явився проєкт
BACK for GOOD
ретро­спек­ти­ва 2011—2022

 

Щотижня у телеграм-каналі @stereobaza будуть викла­да­ти­ся, зокре­ма, запи­си з стєрєо­ба­зо­во­го архіву.

Викладати ран­дом­но – тоб­то буде­мо при­га­ду­ва­ти, як почу­ли Alt‑J, JUNGLE, A$AP Rocky та FFS впер­ше в Україні.
Та пер­ши­ми у світі – дореліз­ні прем’єри:
Monarchy, Жадан + Гуржи,

Django Django та Jan Blomqvist з україн­ка­ми BloomTwins.

Наступного тиж­ня в радіо ефір мав би вий­те вже 500‑й випуск STEREOBAZA.
Але у Всесвіту – свої пла­ни.
Символічно поч­не­мо з “крат­но­го”, 50-го номе­ру аудіо жур­на­лу — з тегом #back4good (цей тег вико­ри­сто­ву­ва­ти­ме й надалі)

Лінк на зруч­ний Телеграм-канал (або ж зруч­ний лінк на Т‑канал)

Сто́ит ли слушать STEREOBAZA? Подведены итоги сетевых сочинений к 8-летию аудио журнала

Життя занад­то корот­ке, щоб нех­ту­ва­ти най­при­єм­ні­ши­ми момен­та­ми.

У тому числі, музич­ни­ми.
Поделиться: