StereoUkraine [#010]: From Inside Out # Miles Babies

FROM INSIDE OUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурт From Inside Out був зас­но­ва­ний у 2014 році в містеч­ку Крoлевець, Сумської області.
У квіт­ні 2017 року From Inside Out випу­сти­ли дебют­ний міні-альбом «Inside me» з 7 треків.

Мова пісень — українсь­ка та англійсь­ка.
Запис та зве­ден­ня ком­по­зи­цій музи­кан­ти роби­ли на влас­них домаш­ніх студіях.
Гурт прий­мав участь у кіль­кох музич­них фести­ва­лях України, у тому числі «Рок-Булава» та «Barterwille».
Цікаво, що в скла­ді гур­ту ніко­ли не було бара­бан­щи­ка.
Склад:
Сергій Дмитренко — вокал, бас-гітара
Юрій Сусло — бек-вокал, гіта­ра
Сергій Мохонько – гіта­ра.

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

MILES BABIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурт MILES BABIES був зас­но­ва­ний у 2009 році в Києві ОлексІєм Макаровим (вокал, гіта­ра) та Іваном Ковальовим (елек­тро­гіта­ра), і дея­кий час існу­вав у фор­маті аку­стич­но­го дуе­ту.
У 2012 до гур­ту при­єд­на­ли­ся Ольга Хоменко (удар­ні), та Олександр Купрієнко (бас).
У 2013 році від­був­ся реліз дебют­но­го EP, що має назву «В Ритме» та був запи­са­ний нажи­во у студії.

Наприкінці 2015 року з’явився син­гл «Меланхолия Сити» — через міся­ць піс­ля цьо­го було опри­люд­не­но відео на цю ком­по­зи­цію. Кліп був повністю змо­де­льо­ва­ний у Три-Ді 3D.
З 2016 і доте­пер гурт актив­но екс­пе­ри­мен­тує зі зву­чан­ням і резуль­та­та­ми цієї робо­ти ста­ла спів­пра­ця з тер­но­пільсь­ким музи­кан­том ЛЕсиком ДрачукОм ака OMODADA, а саме:
пер­ший украї­но­мов­ний трек «Естетам»,
хіп-хоп бала­да «Мунный Лайт»,

обкла­дин­ка­ми для них ста­ли світ­ли­ни відо­мо­го українсь­ко­го клі­п­мей­ке­ра Віктора Придувалова.
2017 рік для MILES BABIES – це вихід ще декіль­кох ком­по­зи­цій окре­ми­ми син­гла­ми, а саме: «Городское Лето», «Эпоха Падающих Звёзд», «О.Т.Н.Н» та украї­но­мов­ної «То Було Cool»
У пла­нах гур­ту на 2018 рік – випуск наступ­но­го EP

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

Поделиться: