StereoUkraine [#012]: Ünak # Indytronics

 

ÜNAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурт Ünak  був ство­ре­ний у січ­ні 2017 у Дніпрі. У люто­му того ж року був запи­са­ний дебют­ний ЕР «ÜNAK».

Записом та зве­ден­ням зай­мав­ся Олег “Frost” Мороз з FrostMagneticRecords (м. Івано-Франківськ).

У берез­ні був пре­зен­то­ва­ний син­гл “Крила”, а напри­кін­ці міся­ця і сам ЕР, на під­т­рим­ку яко­го гурт віді­грав декіль­ка кон­цер­тів у Дніпрі.

Восени 2017 Ünak «оно­вив» свій склад.
Після цьо­го гурт зазву­чав по-новому.

Склад гур­ту Ünak:
Володимир Тур – вокал, клавіш­ні, гіта­ра
Тімур Харченко – гіта­ра, бек-вокал
Олександр Бірюк – бас гіта­ра
Олег Вовк – удар­ні

У груд­ні 2017 Ünak пре­зен­ту­вав піс­ню «Хвиля».

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

 

INDYTRONICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурт Indytronics був зас­но­ва­ний в Києві у 2015 році. Дебютний дов­го­гра­ю­чий аль­бом «Scintilla Wave» вий­шов у тому ж 2015

У 2016 році Indytronics вигра­ли 2 кон­кур­си: «Battles Of Students Bands» та «Irish True», отри­мав­ши мож­ливість зігра­ти кон­церт в Дубліні.

Влітку 2016 коман­да Indytronics виру­ши­ла в українсь­кий тур, відві­дав­ши 6 міст та 2 фести­ва­ля: «Woodstock Ukraine» і «Z‑Games».

У 2017 гурт Indytronics зно­ву виграв у 2 музич­них зма­ган­нях: у все­українсь­ко­му кон­кур­сі «Indie Fields», став­ши пер­шим номе­ром серед 500 учас­ни­ків з усієї краї­ни, та у кон­кур­сі «АPPS Music», отри­мав­ши музич­на пре­мію в номі­на­ції «Прорив року» серед 600 українсь­ких пре­тен­детів.

Влітку 2017 року Indytronics зігра­ли на фести­ва­лях — «Atlas Weekend» і «Hedonism». До того ж, фронт­мен гур­ту Данил Богданенко брав участь в телевізій­но­му про­ек­ті Х‑фактор.

Склад гур­ту
Данил Богданенко — вокал, гіта­ра
Денис Рибченко — гіта­ра, клавіш­ні
Віталій Куцюк — бас
Руслан Добров — удар­ні, пер­кусія, бек-вокал
Микита Пиресев — клавіш­ні, програмування,відтворення

У пла­нах Indytronics на 2018 рік – реліз ново­го лонг­п­лею. До ньо­го, звіс­но, увій­дуть і нові тре­ки гур­ту «Savannah Only Temple», «Alien Sun» та «Shark» що були запи­сані у 2017.

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

Поделиться: