StereoUkraine [#020]: SilverTown # Megapolis Witches

SILVERTOWN

Гурт SilverTown буво ство­ре­ний у 2013 році. Локація — місто Кам’янське (екс-Дніпродзержинськ)

Нова хви­ля актив­ної музич­ної діяль­ністі SilverTown роз­по­ча­ла­ся у 2016 — піс­ля повер­нен­ня із зони АТО зас­нов­ни­ка гур­ту та гіта­ри­ста Андрія Касенюка.

Склад
Андрій Касенюк – гіта­ра
Костянтин Дюг – гіта­ра
Олександр Шепєлєв – бас-гітара
Олексій Орочко – вокал
Олександр Сєлуянов — бара­ба­ни

У берез­ні 2018 року гурт випу­стив син­гл «На Двох»,  саунд–продюсером запи­су висту­пив Сергій Любінській більш відо­мий як KNOB

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

MEGAPOLIS WITCHES

Гурт Megapolis Witches був зас­но­ва­ний у 2009.

Склад:
Антон Юр’єв — вокал, ритм-гітара, клавіш­ні
Дмитро Мельник — удар­ні, бек-вокал
Макс Роговой — бас гіта­ра

У 2010 році Megapolis Witches випу­сти­ли свій пер­ший ЕР «Sleepin ‹Muse». У трав­ні 2014-го року був завер­ше­ний дебют­ний аль­бом «My Walls», який Megapolis Witches пре­зен­ту­ва­ли у сто­лич­но­му клубі Sentrum.

На ком­по­зи­ції «No» (див.нижче) та «Fallin ‹Comet» було зня­то відео клі­пи. Megapolis Witches бра­ли участь у різ­но­маніт­них захо­дах та фести­ва­лях, таких як Summer Sound та Mainstage,

Гурт є авто­ром та органі­за­то­ром про­ек­ту Art-Bridge – поєд­нан­ня музи­ки та живо­пи­су — а також 3D-шоу «Space Echo» в київсь­ко­му пла­не­тарії.

Після під­пи­сан­ня кон­трак­ту з лей­б­лом Moon Records з 2015-го року Megapolis Witches поча­ли пра­ц­ю­ва­ти за кон­цеп­цією мини-альбомів та випу­сти­ли сингли «Bullet», «Tired Eyes» та «Star».

Музичний матеріал учас­ни­ки Megapolis Witches запи­су­ють в Україні, а потім оброб­ля­ють у Стокгольмі чи Празі.

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

Поделиться: