StereoUkraine [#029] The Same Toy # Електромед

THE SAME TOY

The Same Toy — інді-дует зі сто­ли­ці. Офіційний рік засну­ван­ня — 2015

Назва є грою слів: The «Same Toy» може також чита­ти­ся як «Саме Той».

Після випус­ку дебют­но­го EP «N» напри­кін­ці 2014 під іншою назвою гурт вирі­шив змі­ни­ти не тіль­ки зву­чан­ня,
а й під­хід до релізів – зараз гур The Same Toy випус­кає тіль­ки сингли.

З часом, в текстах The Same Toy все від­кри­ті­ше ста­ли озву­чу­ва­ти свою пози­цію по збе­ре­жен­ню при­ро­ди, від­хід від палив­ної енер­ге­ти­ки.

Учасники гур­ту:
Станіслав Занкевич — вокал, гіта­ра, клавіш­ні, пер­кус­сія, про­гра­мінг
Артем Паламарчек — бара­ба­ни, пер­кус­сія

YouTube видео

 

 

ЕЛЕКТРОМЕД

Гурт Електромед був зас­но­ва­ний в 2017 році у Києві дво­ма хлоп­ця­ми. Хореографом і про­гра­мі­стом

Склад:
Дмитро Вільда – вокал, про­гра­мінг
Богдан Гураль – хорео­гра­фія та «хіп-хоп»

Всі піс­ні ство­рю­ють­ся у студії Дредлок Продакшн. З 2018 року гурт Електромед спі­пра­ц­ює з лей­б­лом Rookodill’a.

На момент вихо­ду у ефір цьо­го випус­ку StereoUkraine Електромед був студій­ним про­ект, оскіль­ки один з учас­ни­ків нав­чав­ся закор­до­ном

У 2019 року вий­шов аль­бом «Став би дибом Чуб».

YouTube видео

 

Дивиться / слу­хай­те / читай­те інтерв’ю Stereoigor:

Поделиться: