StereoUkraine [#034] Майор Пронін # Mari Cheba

МАЙОР ПРОНІН

Гурт Майор Пронін був зас­но­ва­ний у 1996 році у Полтаві.

Склад:
Сергій Мицик — вокал, гіта­ра
Володимир Білецький — гіта­ра
Дмитро Мигловець — бас
Володимир Миколенко – удар­ні

У 2003-му вий­шов аль­бом «Знай наших».
У 2008 році гурт Майор Пронін пре­зен­ту­вав аль­бом «Подорож».
У 2017 — «Мінотаври».
У 2018 — міні-альбом «Магія».

Останні на сьо­год­ні робо­ти були запи­сані на студії FDR Media, саунд про­дю­се­ром яких висту­пив Ярослав Вільчик.

YouTube видео

 

MARI CHEBA

Mari Cheba — елек­трон­ний українсь­кий тріп-хоп/лаунж гурт, що був зас­но­ва­ний соліст­кою та авто­ром пісень Марі Чебою у серп­ні 2015-го.

Цікавий факт: Марі Чеба отри­ма­ла зван­ня «кра­щий жіно­чий вокал» за вер­сією Trip Hop Nation серед вико­на­ви­ць з Америки і країн Європи. Результатом цьо­го інтер­на­ціо­наль­но­го про­ек­ту ста­ла музич­на ком­пі­ля­ція, яку змік­су­вав один с зас­нов­ни­ків відо­мо­го тріп-хоп-проекту Morcheeba – Пол Чіба.

У 2016 році гурт Mari Cheba був номі­но­ва­ний на пре­мію Yuna в кате­горії «Відкриття року».
У 2016 вий­шов дебют­ний аль­бом «IONA».
Музиканти гур­ту були учас­ни­ка­ми бла­годій­но­го туру в зоні АТО «Підтримай своїх».
В 2018 році у Mari Cheba вий­шов міні-альбом — «Прислухаюсь».
Створювати та втілю­ва­ти візу­аль­ний кон­цепт Mari Cheba допо­ма­гає режи­сер та фото­граф АндрІй Коренью

Склад гур­ту:
Марі Чеба — вокал,
Алекс Че (Олександр Черепанов) — саунд-продюсінг
Міша Волк — гуслі, гіта­ра, гуцульсь­ка коб­за, дай­ва
Айола Соремекун — кахон.

YouTube видео

 

Поделиться: