StereoUkraine [#035] Octopus Ink # Stoned Jesus

OCTOPUS INK 

Гурт Octopus Ink був зас­но­ва­ний у 2010. Тоді він мав назву Octopus October.
Але в 2016 році з при­хо­дом у колек­тив вокалі­ста Сергія Андрієнко гурт отри­мав нову назву та нове зву­чан­ня.

У 2017 Octopus Ink випу­сти­ли дебют­ну платів­ку «Зілля», що вклю­чає в себе десять пісень. Таку назву платів­ка отри­ма­ла по одной­мен­но­му тре­ку.

З 2018 музи­ка гур­ту Octopus Ink напов­нюєть­ся більш елек­трон­ним зву­чан­ням, яке допов­нює гітар­ні рифи. Самі ж музи­кан­ти визна­ча­ють свій стиль як power-pop. В тако­му фор­маті музи­кан­ти при­сту­пи­ли до запи­су своєї дру­гої платів­ки.

Склад:

Сергій АндріЄнко — вокал
Ігор СмолянИй — гіта­ра
Олег ПлахОтін — бас-гітара
Дмитро РИсьєв — бара­ба­ни.

Гурт Octopus Ink прий­мав участь у рок-фестивалях, що про­хо­ди­ли у містах Запоріжжя та Дніпро, та, зокре­ма, у фести­валі Козак-Фест 2018 та Хортиця-Фрідом 2019.

YouTube видео

 

STONED JESUS

 

Гурт Stoned Jesus був зас­но­ва­ний у 2009 роцi в Києвi

Склад:
Iгор Сидоренко — вокал, гiта­ра
Сергiй Слосар — бас
Дмитро Зінченко – удар­нi

У 2010 вий­шов дебют­ний аль­бом «First Communion».
У 2012 році з’явився дру­гий лонг­плей — «Seven Thunders Roar».
У 2015 вий­шов третій аль­бом «The Harvest»
Після вихо­ду третьої платів­ки «The Harvest» — з’явився одной­мен­ний з назвою платів­ки, але не-аль­бом­ний син­гл «The Harvest»

У 2018 вий­шов чет­вер­тий аль­бом Stoned Jesus — під назвою «Pilgrims»
Реліз від­був­ся на лей­б­лі Napalm Records. Це австрійсь­ка фір­ма грам­за­пи­су, що спе­ціалі­зуєть­ся на андеґра­унд­ній хеві-метал-музиці.
Крім багатьох закор­дон­них висту­пів, зокре­ма, у Європі, Stoned Jesus — це пер­ший українсь­кий рок-гурт, якій здійс­нив кон­церт­ний тур по Пiвденнiй Америцi.

Свій жанр музи­кан­ти харак­те­ри­зу­ють як «progstoner». Як іроніч­но помітив Ігор Сидоренко, «але це не точ­но».

YouTube видео

Поделиться: