StereoUkraine [#018]: The Maunt # Jamala

THE MAUNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурт The Maunt був зас­но­ва­ний у місті Києві у 2015 році. Тоді вий­шов дебют­ний одной­мен­ний міні-альбом та від­був­ся пер­ший кон­церт гур­ту.

Сучасний постій­ний склад коман­ди The Maunt був сфор­мо­ва­ний напри­кін­ці 2016:
Алекс Форст — вокал, гіта­ри, клавіш­ні
Євген Крутоголов — бас-гітара
Артем Сидоренко – бара­ба­ни

У черв­ні 2016 у The Maunt  вий­шов дру­гий міні-альбом — «Restart». У берез­ні 2018 гурт пре­зен­ту­вав третій ЕР – «Escape» — що з’явився зав­дя­ки спів­пра­ці The Maunt з саунд-продюсером та клавіш­ни­ком Олександром Писарчуком в київсь­кій студії pm_sound.

В ново­му міні-альбомі The Maunt — 5 треків: три – англійсь­кою мовою та дві ком­по­зи­ції — «Сни» «Дим» – українсь­кою.

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

JAMALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший син­гл спі­вач­ки — «History Repeating» – з’явився у 2009.

Широкому зага­лу артист­ка ста­ла відо­мою піс­ля висту­пу на Міжнародному кон­кур­сі моло­дих вико­нав­ців «Нова хви­ля — 2009» в Юрмалі, де вона отри­ма­ла Гран-прі. Ще одною наго­ро­дою ста­ла пере­мога Джамали у між­на­род­но­му пісен­но­му кон­кур­сі «Євробачення ‹2016». Співачка висту­пи­ла з піс­нею «1944»

YouTube видео

На сьо­год­ні у дис­ко­гра­фії Jamala  три дов­го­гра­ю­чі студій­них аль­бо­ми: «For Every Heart» (2011), «All or Nothing» (2013) та «Подих» (2015). До того ж, у 2014‑м з’явився EP «Thank You» (з 5 тре­ка­ми). У цей міні-альбом увій­ш­ла ком­по­зи­ція «Заплуталась».

У берез­ні 2018 року – до речі, за декіль­ка днів до народ­жен­ня дити­ни у спі­вач­ки – вий­шов син­гл «Крила». Його запла­но­ва­но вклю­чи­ти у май­бут­ній ЕР Джамали.

YouTube видео

Сторінка спі­вач­ки у Facebook

Поделиться: