StereoUkraine [#027] Ostriv # Madnotbad

OSTRIV

Гурт був ство­ре­ний у Києві у 2010 році – під назвою «ОстРів» (тоб­то «Останній Рівень»).
Потім гурт змі­нив ім’я на «13».

У 2013 музи­кан­ти пре­зен­ту­ва­ли пер­ший син­гл «Живи на Межі» та ще 3 сингли. Выдбувся реліз дебют­но­го аль­бо­му «50/50».

2014 — Вийшов дебют­ний кліп гур­ту на трек «Живи на Межі». Восени того ж року був пре­зен­то­ва­ний ще один кліп та кавер “Не мов­чи” (це піс­ня гур­ту «Димна Суміш»).

У 2015 — піс­ля чер­го­вих змін у скла­ді — колек­тив повер­нув назву OSTRIV, але англійсь­ки­ми літе­ра­ми. Відбувся реліз дру­го­го їхньо­го каве­ру, що був при­свя­че­ний гур­ту #Скрябін — «Бультер’єр». У груд­ні 2015-го вий­шов «Dark» EP. У 2016 з’явився альбом-“антипод” попе­ред­ньо­му релі­зу — світ­лий за настроєм «Light» EP. У 2017 рік гурт під­пи­сав кон­тракт з українсь­ким лей­б­лом MOON Records. У листо­па­ді 2018 від­був­ся реліз ЕР «Недосяжна Висота». Він був запи­са­ний у студії ФДР, про­дю­су­вав запис Роман Кальмук, за саунд-дизайн від­по­ві­дав Ярослав Вільчик.

Склад:

Олег Михайловський — вокал, гіта­ра;
СергІй Маркович — удар­ні;
Женя Костенко — бас;
Влад Приходько — гіта­ра, бек-вокал.

YouTube видео

 

MADNOTBAD

Гурт MADNOTBAD був зас­но­ва­ний у містич­ну дату — 09.09.09 у Одесі.
За матеріал і век­тор руху з само­го почат­ку від­по­ві­да­ють дві люди­ни:
Іван Солонін — вокал, гіта­ри, бас-гітара, тек­сти,
Сергій Южица — клавіш­ні, бас-гітара, сем­плінг, про­гра­мінг,

З 2018-го року гурт, який до цьо­го ство­рю­вав музи­ку у жан­рах аль­тер­на­ти­ва, інді, пост-панк, додав біль­ше елек­трон­но­го саун­ду.

У тому ж 2018 MADNOTBAD випу­сти­ли чоти­ри сингли, один з яких був напи­са­ний на вірш українсь­ко­го поета-шістдесятника Миколи Степановича Вінграновського («Любити Вас»). Зведення син­глу «З тобою» зро­бив Олександр Каспров — про­дю­сер і ком­по­зи­тор київсь­ко­го елек­трон­но­го про­ек­ту «гурт [O]» . Цікаво, що музи­кан­ти нази­ва­ють свій стиль «underground pop».

YouTube видео

 

Дивиться / слу­хай­те / читай­те також інтерв’ю Stereoigor з Дейвом Гааном / Depeche Mode (Мілан, 2017):

Поделиться: