StereoUkraine [#024] Very the Jerry # Cepasa

VERY THE JERRY

Хіп-хоп-проект Very The Jerry був зас­но­ва­ний у 2016 році у Києві на лей­б­лі «Рукоділля».

За 2016 було зня­то 3 пер­ших відео на 3 пер­ших сінгла, один з яких був запи­санй за участю LAUD (тут StereoUkraine про LAUD).

У 2017 році нігеріє­ць Джеррі Ойедамола (J Don Oyedamola) познай­о­ми­вся з київсь­ким саунд-продюсером Dj Kodzu (Юрій Медведь), та зали­шив лей­бл.

З того момен­ту про­ект спів­пра­ц­ює зі студією Na Hate Records. У люто­му 2018 вий­шов пер­ший ЕР  Very The Jerry — «Take Over». Very The Jerry відві­дав Z‑Games, Belive, Atlas Weekend, Hedonism, Koktebel Jazz Fest та інші фести­валі.

У листо­па­ді 2018 з’явився ЕР «Toy Gun», який був ство­ре­ний під час літ­ньо­го туру.

YouTube видео

Сторінка Very The Jerry у Facebook

 

CEPASA

Cepasa — про­ект Павла Ленченка.
Дебютний аль­бом Cepasa — «Doing Right» — вий­шов у 2012.

Через декіль­ка міся­ців від­був­ся пер­ший лайв-виступ Cepasa — у ролі warm-up гостя на кон­цер­ті ісландсь­ко­го гур­ту GusGus (інтерв’ю Stereoigor з GusGus тут)

У жовтні 2014 вий­шов дру­гий студій­ний аль­бо­му Cepasa «Nove». У груд­ні того ж 2014 Павло Ленченко запро­сив гіта­ри­ста Олександра Давидннка, бас-гітариста Антона Мігунова та почав готу­ва­ти кон­церт­ну про­гра­му у фор­маті «full live».

Після пре­зен­та­ції нової кон­церт­ної про­гра­ми у 2015 році лайв-бэнд Cepasa висту­пив у ново­му фор­маті на фести­ва­лях Джаз Коктебель, Ostrov Festival, Белые Ночи, Країна Мрій, Atlas Weekend, Hedonism Festival, Crazzy Days, Polyana Festival, Porto Franko Festival, MRPL City Fest.

У берез­ні 2016 року вий­шов третій студій­ний аль­бом Cepasa — «Noises — Always Beautiful».

1 груд­ня того ж 2016 року у сто­лич­но­му клубі Atlas від­був­ся кон­церт «White Noises» – аудіо-візуального пер­фо­манс, який Cepasa готу­вав разом з худож­ни­ка­ми по світ­лу бра­та­ми Дмитром та Євгеном Андрущенками.

У 2017 році Cepasa став пере­мож­цем пре­мії Yuna 2017 у номі­на­ції «Новий Подих». У квіт­ні 2017 від­бу­лась пре­м’є­ра пер­шо­го украї­но­мов­но­го релі­зу Cepasa — 100 бажань.

У листо­па­ді 2018 CEPASA пре­зен­ту­вав чет­вер­тий студій­ний аль­бом «Dark Beauty»

YouTube видео

Сторінка Cepasa у Facebook

Поделиться: