StereoUkraine [#021]: Cloudless # Entree

CLOUDLESS

Cloudless — музич­ний про­ект з Києва, був зас­но­ва­ний у 2017.
Гурт існує в яко­сті лайв-бенду, до скла­ду яко­го вхо­дять:

Євген Тютюнник
МарІя Сорокіна
Антон ПанфІлов

У трав­ні 2017 року Cloudless пре­зен­ту­ва­ли свою пер­шу піс­ню «Між Світами» — вона увій­ш­ла до саунд­тре­ка серіа­ла «Школа». Протягом літа того ж 2017 гурт пред­ста­вив ще 3 сингла та дебют­ний кліп на піс­ню «Між Світами».

У груд­ні 2017 Cloudless віді­гра­ли пер­ший лайв — в яко­сті гостя- на соль­но­му кон­цер­ті Фіолет в клубі Sentrum (до речі, Фіолет також зву­чав у нас у StereoUkraine №008).

Навесні 2018 у Cloudless вий­шов дебют­ний ЕР. Він був ство­ре­ний у студії Revet Sound, під керів­ниц­твом саунд­про­дю­се­ра Сергія Любинського.

В черв­ні 2018 гурт пре­зен­ту­вав дру­гий кліп — на англо­мов­ну піс­ню «Starlight».

YouTube видео

 

ENTREE

Entrée – українсь­кий рок гурт, ща рані­ше був відо­мий під назвою «Н.Три». Був зас­но­ва­ний у 2004 році Олексієм Шманьовим та Євгеном Касьяненко в Києві.

Перший склад:
Олексій Шманьов
Євген Касьяненко
Роман Шевчук
Ігор Антонов
Олексій Дорошенко

У 2005 Entrée зня­ли свій пер­ший відео­кліп на піс­ню «А ти від­літай».

У кін­ці 2007 вий­шов пер­ший аль­бом «Якби я міг зна­ти». Потім гурт виру­шив у кон­церт­ний тур захід­ною Україною та випу­стив ще кіль­ка син­глів та клі­пів, а тако­жта EP “Тиша”. У 2012 гурт призу­пи­нив свою діяль­ність.

З 2013 року Олексій Шманьов став вокалі­стом гуцул-метал гур­ту «Карна», а Євген Касьяненко — гіта­ри­стом сумсь­ко­го гур­ту DkDance. Рестартом діяль­но­сті гур­ту став вихід у 2018 році ново­го EP, що скла­даєть­ся з двох частин: украї­но­мов­ної та англо­мов­ної під дво­мов­ною, дабл-назвою “Кома/Coma”.

«Н.Три» також зро­би­ли рестай­лінг сво­го ім’я та ста­ли Entree

Оновлений склад:
Олексій Шманьов — вокаліст, саунд­про­дю­сер, автор нових текстів, ком­по­зи­тор, зву­ко­ре­жи­сер
Євген Касьяненко — гіта­рист, ком­по­зи­тор, музич­ний «ідео­лог» пісень
Сергій Шманьов — молод­ший брат Олексія — клавіш­ні. Він є ком­по­зи­то­ром, що пише музи­ку до ком­п’­ю­тер­них ігор та кіно
Євген Крутоголов – бас-гітара. Також саунд­про­дю­сер та басист гур­ту Асса.

YouTube видео

 

Слухайте/читайте також інтерв’ю Stereoigor з Tricky:

Поделиться: