StereoUkraine [#017]: Кімната Гретхен # Laud

КІМНАТА ГРЕТХЕН

Інді-гурт «Кімната Гретхен» був зас­но­ва­ний у 2010-му році у Дніпрі.
Склад колек­ти­ву:
Антон КістрІн — вокал, гіта­ри, елек­трон­ні інстру­мен­ти та сон­грай­тинг
Олександр Алексєєв — гіта­ри, клавіш­ні, про­грам­мінг.

Дебютна платів­ка — англо­мов­на «Brand New Brain» — вий­ш­ла у 2010-му році.
Наступні релі­зи — «Прямий Ефір» та «Науковий Атеїзм» — окрес­ли­ли твор­чий век­тор «Кімнати Гретхен», як «українсь­ка аль­тер­на­ти­ва». Навесні 2018 року у гур­ту «Кімната Гретхен» з’яви­вся чет­вер­тий лонг­плей — «Гравітанці».

YouTube видео

Сторінка гур­ту у Facebook

 

LAUD

LAUD  — це нік­нейм спі­ва­ка і ком­по­зи­то­ра Влада Каращука.
Як LAUD Влад почав висту­па­ти з вес­ни 2017.  Офіційним стар­том прий­ня­то вва­жа­ти його дебют 12 трав­ня на сцені київсь­ко­го Палацу Спорту в яко­сті розі­гріву на соль­но­му кон­цер­ті спі­вач­ки Джамал.

Пізніше вий­шов дебют­ний син­гл LAUD «У Цю Ніч». Відео було пре­зен­то­ва­но у лип­ні того ж дві тисячі сім­на­дця­то­го. У груд­ні 2017 вий­шов син­гл «Не зали­шай», який попав у топ пісень українсь­ко­го iTunes Store.

6 люто­го 2018 від­бу­ла­ся пре­м’є­ра нової ком­по­зи­ції «Waiting». З нею LAUD прий­няв участь у Національному від­борі пісен­но­го кон­кур­су «Євробачення-2018».
За резуль­та­та­ми пер­шо­го пів­фі­на­лу він отри­мав най­ви­щий бал від журі та посів пер­ше місто.

У берез­ні від­був­ся реліз чер­го­во­го ново­го сингла «Вигадав». Автором слів висту­пи­ла Катя Рогова, а музи­ка напи­са­на Владом Каращуком спіль­но з елек­трон­ним музи­кан­том Романом Череновим aka Morphom.

YouTube видео

Сторінка LAUD у Facebook

 

Поделиться: