StereoUkraine [#028] Postman # Зе ДжозерзPOSTMAN

Postman — про­ект українсь­ко­го музи­кан­та на ім’я Костянтин Почтар, який також відо­мий як вокаліст київської рок-групи 5 Vymir.
Музикант, муль­тиін­стру­мен­таліст, ком­по­зи­тор і автор текстів.

У дороб­ку музи­кан­та 3 ЕР, 1 пов­но­фор­мат­ний аль­бом, кон­цер­ти у 8 країнах Європи, висту­пи з Flunk, Warhaus, Neil Halstead (Slowdive), Seafret.
6 лип­ня 2018 року від­був­ся реліз пер­шо­го пов­но­фор­мат­но­го аль­бо­му «Everything is New». Платівка скла­даєть­ся з 8 пісень англійською, українською і норвезь­кою мовами,серед яких дует з соліст­кою відо­мої норвезь­кої групи Flunk Аньою Оуен Вістер.

Цікаво, що Костянтин Почтар сам зіграв на всіх інстру­мен­тах і офор­мив обкла­дин­ку аль­бо­му, вико­ри­став­ши свої малюн­ки з дитя­чо­го сад­ка.

 

YouTube видео

 

 

ЗЕ ДЖОЗЕРС

Зэ Джозерс – це дует Петра Мацибурки і Сергія Воронова.
Музиканти нази­ва­ють себе «най­смі­ливі­ши­ми дітьми про­він­ції»

Рік засну­ван­ня: 2011.
У 2018 вий­шов їхній мік­с­тейп «Подуставшая Юность» та аль­бом «Сложные Машинные Биты»

У 2018 Зэ Джозерс ста­ли пере­мож­ця­ми музич­ної пре­мії Jagermeister Music Awards у номі­на­ції Young Blood.

YouTube видео

Дивиться / слу­хай­те / читай­те інтерв’ю Stereoigor:

 

Поделиться: