StereoUkraine [#004]: Тері Фао # Пташник

ТЕРІ ФАО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазвичай, дже­ре­лом багатьох гур­тів є одна-єдина людина-засновник, що зго­дом «обрас­тає» музич­ни­ми одно­дум­ця­ми. Але у випад­ку з пер­шим героєм цьо­го випус­ку куль­тур­но­го про­ек­ту Stereo-Ukraine – нав­па­ки. Тері Фао почав свою діяль­ність у Києві у серп­ні 2014 року саме як гурт. З 2016 – це вже про­сто твор­чий псев­донім одної пер­со­ни на ім’я Тарас ПідкуймУха.

Як зізнав­ся нам артист, з цією назвою пов’язана така історію:
«Тері казах­сь­кою озна­чає «шкі­ра». «Фау» (V2), як ви знає­те, це ім’я німе­ць­кої раке­ти кін­ця Другої Світової вій­ни. Тому, на мою дум­ку, «Тері Фао» мож­на інтер­пре­ту­ва­ти як «шкіря­на раке­та».

Отже, у 2016 Тарас Підкуймуха «пере­за­пу­стив» Тері Фао як свій соль­ний музич­ний про­ект. Тексти артист пише само­стій­но, музи­ку – на пару з Орестом Підкуймухою.

До скла­ду лайв-бенду Тері Фао, окрім, звіс­но, авто­ру про­ек­ту, також вхо­дять Орест Підкуймуха (клавіш­ні) разом з Ярославом Б’Ятцем (бас та гіта­ра)

У верес­ні 2015, ще у фор­маті гурту,вийшов англо­мов­ний EP “Calypso”.

Перша піс­ня у фор­маті соло-виконавця, а не гур­ту (твір «Київ Вечірній») з’явилася у квіт­ні 2016. У берез­ні 2017 був пре­зен­то­ва­ний EP «Не кажи».

YouTube видео

Сторінка музи­кан­та у Facebook

 

ПТАШНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пташник – це, фак­тич­но, соль­ний про­ект Максима Пташника.
Офіційний рік засну­ван­ня: 2016
У квіт­ні 2017 вий­шов EP “Обіцянка кін­ця самот­но­сті”

Повний склад про­ек­ту
Макс Пташник — вокал, гіта­ра, клавіш­ні, про­дю­синг
Мирослав Мелимук — бас
Віталій Довгополий — удар­ні

Робота над про­ек­том поча­ла­ся з 2014 року. Перший міні аль­бом був запи­са­ний ще в 2014, але так і не вий­шов: Максим  не був задо­во­ле­ний якістю про­дук­ту, та на той момент не міг роби­ти аран­жу­ван­ня само­стій­но. За два роки, поки Максим пара­лель­но пра­ц­ю­вав над аль­бо­мом в Польщі з гур­том “InGrey”, він здо­був пев­ні нави­ки як про­дю­сер. Це доз­во­ли­ло поча­ти робо­ту над платів­кою “Обіцянка кін­ця самот­но­сті”.

У груд­ні 2017 про­ект пла­нує випу­сти­ти новий міні-альбом «Буденна пересіч­на дра­ма».

YouTube видео

Сторінка про­ек­ту у Facebook

Поделиться: